Gezondheidscentrum

In het Buurtcentrum Noord van De Draai zal een gezondheidscentrum worden gerealiseerd, waarin onder meer een huisartsenpraktijk, een apotheek en ruimten voor Esdégé-Reigersdaal gehuisvest zullen worden.

Wanneer dit exact gebeurt is nog niet bepaald. Dit is afhankelijk van de snelheid van de ontwikkeling van de wijk. Er zullen eerst voldoende mensen in De Draai moeten wonen die zich als patiënt of cliënt van de huisartsenpraktijk en apotheek kunnen aanmelden. Het is de verwachting dat er circa 1.000 woningen gereed moeten zijn alvorens het zover is. De teller staat begin 2016 op 300 woningen.