Vraag en Antwoord

Inhoud:


Waar ligt De Draai?

De Draai ligt aan de oostkant van Heerhugowaard en wordt begrensd door de Oosttangent, de Beukenlaan, de Jan Glijnisweg, de Oostdijk en de Krusemanlaan.

 

Wanneer zijn de eerste woningen in De Draai opgeleverd?

De eerste woningen in De Draai zijn medio 2013 opgeleverd. Het betreft circa 80 woningen in het plan Klaverweide, grenzend aan de Van Veenweg.

Er zijn voortdurend woningen in verkoop en in aanbouw in de opvolgende bouwvelden van De Draai.

 

Komen er alleen woningen in De Draai?

Naast woningen worden er ook voorzieningen zoals een brede (basis)school met kinderopvang, een sporthal en medische voorzieningen gerealiseerd. Basisschool De Helix heeft in augustus 2015 haar deuren geopend. De bouw van de sporthal is in volle gang. Oplevering hiervan is medio 2016. Zowel de school als de sporthal worden zeer duurzaam: beiden worden energieneutraal, wat betekent dat de energie die er voor de gebouwen nodig is voor met name verlichting en verwarming, op duurzame wijze wordt opgewekt. De school en de sporthal worden om die reden uitgevoerd met zonnepanelen en een warmte-koude installatie, waarbij warmte en koude uit de bodem worden gehaald.

 

Komt er een supermarkt in De Draai?

Ja, er zijn al afspraken met een supermarktpartij gemaakt. De supermarkt in gepland in fase 3 van De Draai en wordt naar verwachting in 2020 gerealiseerd.

 

Wat voor huizen worden er in De Draai gebouwd?

De Draai wordt een gevarieerde wijk met woningen in alle typen, van rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen tot appartementen. Ook voor cliënten van Esdégé-Reigersdaal worden woonprojecten gerealiseerd.

 

Wanneer start de verkoop van woningen?

De eerste woningen zijn 2011 in verkoop gebracht. Sindsdien zijn er voortdurend woningen in verkoop, in verschillende typen en door verschillende ontwikkelaars en makelaars.

 

Komen er ook starterswoningen in De Draai?

Er komen verschillende soorten woningen voor starters in De Draai.

De gemeente Heerhugowaard heeft in 2014 starters de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een starterslening. Starters kregen de mogelijkheid om de financiering voor aankoop van een woning rond te krijgen. Door het grote succes van de starterslening is deze regeling momenteel uitgeput. Of er een vervolg van deze regeling komt is op dit moment nog niet bekend.
Meer info over de starterslening via: http://www.heerhugowaard.nl/inwoners/inwonersloket/producten-en-diensten/product-detail///starterslening

 

Hoeveel woningen komen er in De Draai?

Er zijn ongeveer 2.700 woningen gepland, die in verschillende fases, tussen nu en 2030 zullen worden gerealiseerd.

 

Komen er ook huurwoningen in De Draai?

Ja, er komen huurwoningen en huurappartementen in De Draai.

 

Komen er sportvoorzieningen?

Er komt een sporthal in De Draai als onderdeel van het Buurtcentrum-Noord. De bouw is voorjaar 2015 gestart en de oplevering wordt medio 2016 verwacht. De sporthal wordt gebouwd volgens de normen van het NOC-NSF en kan worden opgedeeld in 3 delen.

 

Ik heb 2 kinderen, komen er ook scholen in de wijk?

Basisschool De Helix heeft in augustus 2015 haar deuren geopend. Samen met kinderopvang van Stichting Kinderopvang Heerhugowaard vormt De Helix een zogenaamde "Brede School". Dat betekent samenwerking en goede afstemming tussen school en kinderopvang en andere functies, gericht op de ontwikkeling van het kind. Nieuwe bewoners kunnen hun kinderen opgeven bij de De Helix, een school van Stichting De Blauwe Loper. Meer informatie over De Helix is te vinden via de website.

Voor kinderopvang kunt in De Helix kunt u contact opnemen met Forte Kinderopvang.

 

Kindcentrum in De Draai-Zuid

In de nieuwbouwwijk De Draai in Heerhugowaard realiseert Blosse een OpWijs-centrum voor kinderen. Een nieuwe draai aan opvang en basisonderwijs (OpWijs). Een 'mini-samenleving' waar kinderen optimaal kunnen groeien, ontwikkelen: leven! Mét flexibele OpWijs-tijden die aansluiten bij de situatie van jonge gezinnen. Meer informatie over dit nieuw te bouwen kindcentrum is te vinden via de website.

De opening: 2 januari 2020 in een vleugel van een collega Blosse kindcentrum op tien minuten fietsafstand van nieuwbouwwijk De Draai. Vanaf augustus 2020 is OpWijs de Nieuwe Draai te vinden in de Draai-zuid.

Komen er appartementen in De Draai?

Ja, er worden huur- en koopappartementen gerealiseerd in De Draai, voornamelijk in de beide buurtcentra van de wijk. De hoogte van de gebouwen is afhankelijk van de locatie waar ze komen. In het bestemmingsplan is vastgelegd dat in de buurtcentra tot maximaal 8 woonlagen mag worden gebouwd, in een zone aan de Oostdijk tot maximaal 3 en in de rest van de wijk tot maximaal 4 woonlagen.

 

Komt er een park?

Ja, er komt in De Draai een park dat van noord naar zuid loopt over een lengte van 2 kilometer, het Oosterpark. Verspreid door het Oosterpark heen komen recreatievelden, trapveldjes en speeltuintjes en een vertakt netwerk van wandel- en fietspaden. Daarnaast deze voorzieningen in het Oosterpark komen er kleinschalige groenprojecten en speelplekken in de verschillende woonbuurten.

 

Kan ik met mijn bootje door het gebied varen?

Ja, er komt een netwerk van sloten en vaartjes. Omdat er verschillende waterpeilen in het gebied zijn is het echter maar beperkt mogelijk om een rondje te varen. Wel wordt gedacht aan het realiseren van een aantal kano-overhalen.

 

Kan ik wandelen en skeeleren?

In het Oosterpark zijn veel mogelijkheden om te wandelen en te skeeleren.

 

Waar kan ik mijn hond uitlaten?

In het Oosterpark worden hondenuitlaatgebieden aangewezen. Vanzelfsprekend geldt hier een opruimplicht.

 

Kan ik met de bus naar mijn werk in Alkmaar?

Met de ingang van de dienstregeling van 2016 zal De Draai ontsloten worden per openbaar vervoer.
Lijn 160 zal vanaf dat moment een andere route gaan rijden.
Komend vanuit Alkmaar zal de bus vanaf de Middenweg rechts afslaan naar de Beukenlaan.
De bus rijdt langs de halte Han Fortmann College en gaat linksaf de Oosttangent op. Vervolgens begint de bus dan weer aan zijn reis naar Alkmaar.
Eerst stopt de bus bij de halte De Draai (nabij de Van Veenweg), daarna bij de halte De Draai Noord (nabij Reigersdaal en de nieuwe fietsbrug naar de Schilderswijk).
De bus gaat dan via de Krusemanlaan naar de Middenweg en vervolgt de huidige route naar Alkmaar.
Lijn 160 rijdt de hele dag ieder kwartier naar Alkmaar.

Komen er zonnepanelen of windmolens?

Er komen geen windmolens in De Draai. Wel is ervoor gekozen om een groot gedeelte van de energievoorziening op andere wijzen te realiseren met ‘groene’ stroom. De energievoorziening zal zo veel mogelijk duurzaam worden gerealiseerd.

Cookie-instellingen