Basisschool De Helix van start gegaan

Het basisonderwijs in De Draai wordt verzorgd door openbare basisschool De Helix. Deze nieuwe school is gerealiseerd in het Buurtcentrum Noord in De Draai en heeft in augustus 2015 haar deuren geopend. Met de Helix is een modern en duurzaam schoolgebouw gerealiseerd, waarin de school samen met onder andere de Stichting Kinderopvang Langedijk een Integraal Kindcentrum gaat vormen. Dat betekent samenwerking en goede afstemming tussen school, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en andere functies, gericht op de ontwikkeling van het kind.

Nieuwe bewoners van De Draai, maar natuurlijk ook andere geïnteresseerden,  kunnen hun kind aanmelden bij De Helix.

SCHOOL DE HELIX

Cookie-instellingen