Huurwoningen

In De Draai worden op dit moment door Stichting Nut en Woningstichting Woonwaard woningen verhuurd. Daar zijn onlangs 31 markthuurwoningen van Vesteda aan het Dotterbloem erf bijgekomen. Voor meer informatie: https://www.vesteda.com/nl/project/de-draai.aspx.

Naar verwachting zullen er vanaf 2019 ook 20 nieuwe sociale huurappartementen van Woningstichting Woonwaard aan de Kalmoesstraat (naast sporthal De Draai) worden opgeleverd. De verhuur van deze appartementen gaat via SVNK (www.svnk.nl).

 

 

 

Cookie-instellingen