Vrije kavels

Start online verkoop vrije kavels en Duo-kavels Merelweg

Op donderdag 28 mei start de verkoop van 11 vrije kavels en 6 Duo-kavels in het nieuwe bouwveld Merelweg in De Draai. Inschrijven kan tot en met 13 juni.
Daarnaast is er nog 1 vrije kavel in de Groenlingstraat in de verkoop.

Heeft u altijd al een droomhuis willen bouwen in een landelijke omgeving? Dan is dit uw kans om uw droom waar te maken op een fraaie locatie in De Draai.

Alle benodigde informatie vindt u hieronder.

De verkaveling Groenlingstraat en Merelweg d.d. 04-06-2020

Nieuw in Heerhugowaard: Duo-kavels

Regelmatig ontvangt de gemeente vragen over de mogelijkheid om samen een twee-onder-een- kap woning te mogen bouwen. De vragen komen vaak van mensen die in een mantelzorg-situatie zitten of vooruitlopend hierop al een woonkeuze willen maken. De ontwikkeling van een twee- onder-een-kap woning op een Duo-kavel maakt het mogelijk dat volwassen kinderen voor hun ouder(s) kunnen zorgen door naast elkaar te wonen. Ook komen er vragen om samen te bouwen, omdat het fijn is om je eigen buren op voorhand te kunnen kiezen en omdat samen bouwen ook over het algemeen goedkoper is.

Daarom komen er in De Draai nu 3 x 2 Duo-kavels in de verkoop waar kopers met mede-bouwers een twee-kapper mogen plaatsen.

Hiervoor gelden een aantal regels die u kunt nalezen in de Verkoopbrochure Duo-kavels die op de website www.heerhugowaarddedraai.nl staat.

Heeft u nog geen medebouwer? Dan kunt u ook inschrijven. Als het mogelijk is, brengt de gemeente u in contact met andere inschrijvers zonder medebouwer, zodat er samen plannen gemaakt kunnen worden als er een match is.

Ook komen er 11  “gewone” vrije kavels in de verkoop, onder andere op unieke locaties aan het park. Vrij wonen in een groene, dorpse woonwijk met alle voorzieningen binnen handbereik? Dan is dit dé kans. Of liever gezegd, dé buitenkans.

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Legenda: De blauwe vlakken zijn de Duo-kavels, de rode vlakken zijn de vrije kavels Merelweg, het groene vlak is de vrije kavel Groenlingstraat.

Documenten verkoop 3 x 2 Duo-kavels Merelweg

Hieronder vindt u de documenten met de prijzen, ligging en voorwaarden en het inschrijfformulier voor de duo-kavels:
-       Verkoopbrochure Duo-kavels, mei 2020 (PDF, 3.8 MB)
-       Bijlage 1: Plankaart Duo-kavels (PDF, 2.7 MB)
-       Bijlage 2: Kavelpaspoorten Duo-kavels (PDF, 18 MB)
-       Bijlage 3a: Beeldkwaliteitplan De Draai, september 2012 (PDF, 38 MB)
-       Bijlage 3b: Beeldwaliteitplan Merelweg, mei 2020 (PDF, 99 MB)
-       Bijlage 4: Tijdpad Duo-kavels (PDF, 99 kB)

-       Inschrijfformulier Duo-kavels (PDF, 177 kB)

Documenten verkoop 11 vrije kavels Merelweg

Hieronder vindt u de documenten met de prijzen, ligging en voorwaarden en het inschrijfformulier voor de vrije kavels Merelweg:
-       Verkoopbrochure vrije kavels, mei 2020 (PDF, 3.8 MB)
-       Bijlage 1: Plankaart vrije kavels Merelweg (PDF, 3.9 MB)
-       Bijlage 2a: Kavelpaspoorten vrije kavels Merelweg (PDF, 30 MB)
-       Bijlage 3a: Beeldkwaliteitplan De Draai, september 2012 (38 MB)
-       Bijlage 3b: Beeldkwaliteitplan Merelweg, mei 2020 (PDF, 99 MB)
-       Bijlage 4: Tijdpad vrije kavels (PDF, 97 kB)

-       Inschrijfformulier vrije kavels Merelweg (PDF, 135 kB)

Documenten verkoop 1 vrije kavel Groenlingstraat (G67)
Hieronder vindt u de documenten met de prijzen, ligging en voorwaarden en het inschrijfformulier voor de vrije kavel in de Groenlingstraat:
-       Verkoopbrochure vrije kavels, mei 2020 (PDF, 3.8 MB)
-       Bijlage 1b: Plankaart Groenlingstraat (PDF, 15 MB)
-       Bijlage 2b: Kavelpaspoort G67 (PDF, 2.3 MB)
-       Bijlage 3a: Beeldkwaliteitplan De Draai, september 2012 (PDF, 38 MB)
-       Bijlage 3c: Beeldkwaliteitplan GENK, september 2019 (Groenlingstraat) (PDF, 52 MB)

-       Inschrijfformulier vrije kavel G67 (PDF, 133 kB)

Vrij wonen in een groene woonwijk
Vrij wonen in een groene, dorpse woonwijk met alle voorzieningen binnen handbereik? In uw eigen droomhuis op een flink stuk eigen grond? Dan is dit uw kans.
Op een vrije kavel kunt u uw eigen woning bouwen. Hier zijn een aantal stedenbouwkundige eisen aan verbonden.

De kavels in De Draai variëren in grootte, ligging en kavelprijs.  Een buitenkans voor iedereen die vrij wil wonen in een Stad van Kansen.

Vrije Kavel
Op een vrije kavel mag een woning worden gerealiseerd die voldoet aan de regels uit het Bestemmingsplan, Beeldkwaliteitplan en het Bouwbesluit. Het woningontwerp wordt eerst getoetst door het Supervisieteam De Draai, waarin ook een gemandateerd lid van de Welstandscommissie zitting heeft. Het Supervisieteam toetst het ontwerp aan het Beeldkwaliteitplan. Als het ontwerp is goedgekeurd door het Supervisieteam wordt  de verkoopovereenkomst getekend. Daarna mag de Omgevingsvergunning worden aangevraagd. In dat traject wordt het woningontwerp getoetst aan het Bouwbesluit en het Bestemmingsplan door de afdeling Omgevingsvergunningen van de gemeente. Op het moment dat het woningontwerp wordt goedgekeurd door deze afdeling wordt een Omgevingsvergunning verleend.

Vrije Kavel met een accent
Op een vrije kavel met accent gelden dezelfde regels als een vrije kavel, echter aan een vrije kavel met accent worden extra regels verbonden vanwege de specifieke ligging van de kavel.

Supervrije Kavel
Voor de supervrije kavels gelden geen regels ten aanzien van beeldkwaliteit en stedenbouwkundige eisen. Het woningontwerp wordt alleen getoetst aan het Bestemmingsplan en het Bouwbesluit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verkoopteam De Draai via telefoonnummer: 14072 of vrijekavels@heerhugowaard.nl onder vermelding van 'informatie vrije kavels De Draai'.

Cookie settings