Vrije kavels

Nog enkele kavels te koop!

Altijd al uw droomhuis willen bouwen?

Op donderdag 28 november 2019 is er in de foyer van het gemeentehuis een verkoopavond van 17.30-19.00 uur. in verschillende bouwvelden zijn nog enkele kavels beschikbaar. Tergelijkertijd zullen ook woningen van BPD, Thunnissen en Hoorne en M.J. De Nijs Projectontwikkeling in de verkoop gaan.  

Hieronder vindt u informatie over de locatie, prijzen en procedure met betrekking tot aankoop van een vrije kavel.  

Voor alle 3 de bouwvelden gelden de volgende documenten 

Zwanenbloemstraat Kavel G53

Groenlingstraat Kavels G65 en G67

Vrij wonen in een groene woonwijk
Vrij wonen in een groene, dorpse woonwijk met alle voorzieningen binnen handbereik? In uw eigen droomhuis op een flink stuk eigen grond? Dan is dit uw kans.
Op een vrije kavel kunt u uw eigen woning bouwen. Hier zijn een aantal stedenbouwkundige eisen aan verbonden.

De kavels in De Draai variëren in grootte, ligging en kavelprijs.  Een buitenkans voor iedereen die vrij wil wonen in een Stad van Kansen.

Vrije Kavel
Op een vrije kavel mag een woning worden gerealiseerd die voldoet aan de regels uit het Bestemmingsplan, Beeldkwaliteitplan en het Bouwbesluit. Het woningontwerp wordt eerst getoetst door het Supervisieteam De Draai, waarin ook een gemandateerd lid van de Welstandscommissie zitting heeft. Het Supervisieteam toetst het ontwerp aan het Beeldkwaliteitplan. Als het ontwerp is goedgekeurd door het Supervisieteam wordt  de verkoopovereenkomst getekend. Daarna mag de Omgevingsvergunning worden aangevraagd. In dat traject wordt het woningontwerp getoetst aan het Bouwbesluit en het Bestemmingsplan door de afdeling Omgevingsvergunningen van de gemeente. Op het moment dat het woningontwerp wordt goedgekeurd door deze afdeling wordt een Omgevingsvergunning verleend.

Vrije Kavel met een accent
Op een vrije kavel met accent gelden dezelfde regels als een vrije kavel, echter aan een vrije kavel met accent worden extra regels verbonden vanwege de specifieke ligging van de kavel.

Supervrije Kavel
Voor de supervrije kavels gelden geen regels ten aanzien van beeldkwaliteit en stedenbouwkundige eisen. Het woningontwerp wordt alleen getoetst aan het Bestemmingsplan en het Bouwbesluit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verkoopteam De Draai via telefoonnummer: 14072 of vrijekavels@heerhugowaard.nl onder vermelding van 'informatie vrije kavels De Draai'.

Cookie settings